All my pages closed due to threats.2006- (08-12) To satisfy perpetrators I closed all e-mail and home page directly when told to. Censorship?
This was not good enough.. (Lost home and three to hospital)
Yttrandefrihet i Sverige? ("Freedom of speech in Sweden?")...Rättsstat ? Rättssäkerhet ? ...
Etablissemang diktatur. Demokrati i förfall?

Late December 2009 at last I found server password again and can update and reply, haven't done so since 2007?. Still to tired to write.

Private message to visitors from A T Secret

Commentary re comments on?/in A T S : not same the OP is talking of ! . . Just got some business difficulties when they/ (BigSERCO.😵) got access to nuclear power stations and airport security in Sweden, they are gone now. This had nothing to do with the gangster organization (www.smakassa.se) that persuade the server close down. (Censorship Freedom of speech in Sweden?") When they finally totally revealed their plans (July2007), I only had lost my home and the death of a family member (May2007). At this time I believed it would go well putting pages back, and did so. The gangster organization couldn't do any more damage...
I got a month in peace and quiet, this was just "the quiet that prevails before something violent happens".. will probably contact someone with writing skills (re spelling) . Shocking things happened(started August2007). In a state of acute stress reaction, 'shock ' exhausted and tired I was an easy victim (spring2008). MP used the knowledge of this in a very unethical way. Desperate lowered me so far as to beg for time to rest and sleep. Didn't get any freedom to sleep and finally I know now what happens when body and brain don't get any rest ... new sign on this worker ant "out of order ". Perhaps too late for me, but I'm not dead yet.
 smaa.gif

Fick lite uppmuntran: Obehagligheter kommer oftast i grupper om tre. Till det säger jag hmmm, ! 1 mista hemmet ,2 död, 3 4 5 dominoeffekt tre hamnade på sjukhus , 6 nekades avlastning och sömn,7 tvingades till något mycket tungt för att ha chans att överleva, 8 hälsan som tog stryk med "kroniska skador?" på grund av 6. Innan 1 var tvungen att avbryta universitets studier , innan 3 fick reda på att betyg för gamla och måste uppdateras för att söka EL Allmän Behörighet AB , Uppdaterings studier påbörjades chockad och traumatiserad i kombination sjukhus vak. Någonstans mellan 1 och 3 egen utredning skriftspråkligt handikapp

Sommaren 2006 blev det omöjligt att fortsätta och det blev tyvärr fullständigt uppehåll i verksamhet.
Hade bara möjlighet att ändra texten på startsidan så att det klart och tydligt framgick för alla att det inte fanns någon verksamhet i bolaget.
Utförsbacken föregicks med att det var fysiskt omöjligt att vara aktiv i företaget efter en tuff period. En period med dubbla fortbildnings universitets studier samt lite eget arbete samt hålla privat kurs samt fullt med privata åtaganden. Tillvaron var i alla fall konstruktiv, men när hösten kom hade det blivit fysiskt omöjligt att vara aktiv i företaget. Viljan fanns men det var omöjligt.
Helvetet började när det inte fanns csn pengar att betala till falska beskyddarverksamheten . När de blev meddelade så började hoten komma (betala annars) ,blev in lurad till deras rövarkula för offentlig kränkning, sedan den kriminella uppmaningen som kontrollerades med skattemyndigheten (hoppet om en framtid fanns fortfarande) följde skattemyndighetens krav (fick hjälp). Tvingades att göra mig av med hemmet för att de inte skulle kunna få chans att utföra sina allvarliga hot. sedan kontentan vi skiter i yttrandefriheten och plockar ut lösryckta ord ur din döda hemsida och tolkar det på vårt vis utan att kontrollera om det finns någon relevans i våra påståenden, Du måste ta bort sidan varning för bedragare och det runtomkring omedelbart "annars" (tog bort direkt även fast jag trodde att det fanns grundlags skyddad yttrande frihet och man hade rätt att använda det privata familjenamnet för eget CV). Efter ett år av hot och konstigheter så avslöjade de sina grund intentioner "vi tvingar av dig ditt familje namn". Då hade jag bara mist hemmet på grund av kontakt med packet samt lite andra "normala" obehagligheter som packet inte kan ta åt sig äran för. Fick nästan en månad i lugn och ro till att sortera i flyttkartongerna efter panik flytten, Det var sen efter det som blev det riktig obehagligt....
Förbereder i mån av ork för kommande ofrånkomliga obehagligheter nr 9 och 10. Gör inte mot andra om du inte är beredd på att få igen tiofalt.
Det enda du kan ta med dig till ljuset i gläntan vid stigen slut är samvetet.
Faktaruta. Var mycket snabb med att ändra texten på hemsidan(privat med samma namn som företaget) på Internet med att meddela att företaget vilande på obestämd tid och att företaget upphört med verksamheten samt att Söker jobb. Fram till 2004 förmedlades reservdelar med dåliga marginaler. Det upphörde när grossister började sälja direkt , information med datum ligger kvar efter att ha lagt tillbaka allt gammalt efter att packet avslöjade sina grundintentioner. Trodde att FOI Freedom of information gällde i rätts stater men tillåts informations motståndare att agera så riskerar medborgare att missta sina rättigheter om de lägger ut information om sig själva på sociala medier som Facebook Twitter egna hemsidor. Använde min sida till egna " Reflektioner / vecko dagbok " under universits studierna.
 • Information fanns om att verksamheten ligger nere!. Texten "Företaget Vilande.
 • Sidor togs bort efter hot och det som mötte besökare var 06b (var splittrad efter ha lyssnat på skatteverket och förstod forfarande inte vilka typer jag hade att göra med) innan det start-06. Man behöver nog inte vara speciellt begåvad för att förstå texten Företaget vilande på obestämd tid. För mig var det ett sätt att tala om att verksamheten låg nere men att förhoppningen var att efter anställning några år kunna återuppta, tyvärr så blev det ingenting på grund av packets sadistiska sätt att lägga hinder sedan blev det riktigt obehagligt....
 • Det är ostridigt att information om att företaget vilande låg på det som mötte internet besökare på hemsidan.
 • Det är tyvärr ostridigt att ingen verksamhet bedrevs och att datumen (innan sidorna togs bort) visade klart att det inte var någon verksamhet och att inga fungerande kontaktuppgifter fanns.
 • Min hemsida gjorde mig hemlös, så var det med den yttrandefriheten.

SmåAs J.H vet att det är lögner i hans påståenden(2007-09-24) som troligen lämnats till IAF, länsätten,kammarrätten och Regeringsrätten . Är J.H inte fullständig idiot så vet han att det finns döda länkar på internet som resulterar i ingenting, såsom den J.H hänvisar till. SmåAs J.H borde ha undersökt men det låg väl inte i SmåAs intresse att komma med korrekt information.
Prövningstillstånd Mål nr 8563--8564-08 Länk

Lista med besöksadress till personer som utgör ett hot mot yttrandefrihet samt utgör ett stort hot mot att fri information på internet sprids.


All my pages closed due to threats.2006- (08-12) To satisfy perpetrators I closed all e-mail and home page directly when told to. Censorship?
This was not good enough.. (Lost home and three to hospital) Yttrandefrihet i Sverige? ("Freedom of speech in Sweden?")... ...
confused yes 2006-2008 2006-2008 förvirrad av turerna
Update will come 2008 -2009
Uppdate 2008/9 What happened? Brief story! For more than 20 years payed for false protection, couldn't pay. Did the mistake to contact the perpetrators. First BIG mistake, Got the advice / warning from government authority “do not to have any contact with them “ Didn’t realize how big that warning was. Mistake two. More will come soon: , details , names addresses and so on… My homepage made me homeless, that was just the start on journey to hell.

All my pages closed due to threats. 2006- To survive I have to close my homepage.   Freedom of speech? FOI Freedom of information? the Right to spread information? Freedom of expression? Threat against information on internet. Serco AB Serco Support AB Serco import & export service och support i sverige
To satisfy perpetrator I closed all e-mail and home page directly when told to. This was not good enough.. (Lost home three to hospital) Censure?
The right to exist on Internet and not beeing stopped through people with terrorist mentality.
html pages back 2008-12 All kind of threats to the right to exist legalize all kind of countermeasure.


Below real confused during the period with threats
In my dance with Satan, first year Satan lead the dance and I tried to follow, jumping directly when Satan’s adherents said jump. Now I know my dance-partner ,
following years will be very interesting ..
all perpetrators names address families, :)".
Two times the perpetrators tried to finally close me, last time totally revealed how their criminal mind works. Now I try to sink/get to the same low level
“Human life have no value"
but this is very hard for me to accept, I have too adjust to this level before finally meeting.
Sometime in future organizations fighting crime Sweden
If I wrote everything the perpetrator done you wouldn’t believe it , and it is difficult for me to involve innocent people and police.
They could end up in the same situation without knowing what kind of perpetrators involved not realizing “like me" until too late (they could have family members already paying for “this “ false protection).
Hopefully it is not too late. If it is to late to survive?. All my links and information against internet terrorist, fraud, and scam and so on removed. back 2008-12
More information to come. (perpetrator name) Hopefully I have bought some time so I can protect my survivors.
Names on people that make a big threat against internet and the use of internet for spreading free information will come soon.
I’m not certain what crime involved expect crime against freedom of speech and threat against internet use for everybody. I really cant shout up until
they stop using dirty weapon and start using real weapon and bring me to an end in a more honest way.
Can only guess, old threats from weapon dealer involved in earlier theft, probably not, if not that low life creep advanced to more organized crime.
More likely that someone with strong economy didn’t like my little page about different types of fraud, last link on that page before I closed all links(e-server and last update 2006-06)
(I closed all pages and thee whole web site and all email accounts directly when they told me) was to a
organization linking to keepmynetclean.org (My hell started after this).
Perpetrator were earlier involved in some dirty business involving a sick young boy and crime against his mother.
Questions about this page just call one of the perpetrators +46 8 723 44 55 .... Ask if they plan to stop with their terror actions.
Likely? people that made me incorrect involved in their business with different threats
from people and organization fighting economic crime ,same people I wrote something about I wanted to see rolled in tar and feather(s), I still find it strange
that they after changing name are involved in security. The perpetrator must give me some sort of evidence that their crime act against freedom of speech is legal.

If you have trouble to read due to my spelling disabilities and you don’t accept it, Please fuck off. .


Söker arbete!


Organiserat hot mot yttrandefrihet i Sverige?
Vad hände?
  Bakgrund:
 • Kontakt med buset togs när jag inte kunde betala för falskt beskydd och akut behövde deras hjälp.
  Deras krav var att ingenting fick göras i bolaget.
 • Kunde inte annat än lyda men kontaktade trots det skattemyndigheten.
 • Följde skattemyndighetens regler utan att meddela buset.
 • Blev in lurad till deras rövarkula, första försöket att släcka mig lyckades nästan.
 • De fortsatte med hot och krävde fortsatt betalning för falskt beskydd.
 • De ändrade trakasseri taktik. Nya krav: för att klara mig måste sidan varning för bedragare samt det runtomkring omedelbart tas bort! fick inte använda Internet för arbetssökning. Censur
 • Tog bort sidan varning för bedragare och det runt omkring omedelbart efter deras hot.
 • Efter ett år av hot så avslöjade de sina grund intentioner fullständig, Vi tvingar dig att göra dig av med ditt familje namn.
 • Då var det redan för sent, den materiella skadan packet åsamkade kanske går att leva med med konsekvenserna av deras sadistiska handlande kommer inte att passera obemärkt.
 • Är förnärvarande lite tilltufsad efter konsekvenserna av packets agerande, packet som tillåts bedriva falsk beskyddarverksamhet.

De avslöjade sina intentioner (0707) efter ett år av hot, det rörde sig om Sercos rätt att existera .
Sajten är släckt.
Sajten /hemsidan är släckt på grund av de sjuka typerna som nästan lyckades "släcka" mig 2006-12 samt 2007-08-01. An Eye for an Eye is not enough
Sajten / mitt CV
nedsläckt. (Min hobby att ge gratis råd och varna för bedragare (sidan varning för bedragare) samt länkar till numera antika teknik prylar bortagna).
Väntar på svar sedan 070302 om jag släckte mitt CV, jobb söks hemsida samt sidor som varnar för bedragare för sent (jag tog bort allt omedelbart efter klargörande hot, önskar bara att förövan kunde ha varit rakryggad nog att meddela sina sjuka krav krav tidigare. ) .
Fortfarande inget svar 070325. 070411 070428 Kartläggning av buset Namn Tel hemadress
Varning för " Småföretagarnas a-kassa SmåA" undvik kontakt med dem om du är mån om din egen eller anhörigas hälsa.

Lite kul har det varit att se att så många sysslolösa bemödat sig med att kommentera min sajt på de olika diskussions forumen de senaste 10åren, även om det inte har varit direkt smickrande och stundtals legat på en lite väl låg nivå.
Hade jag använt den till något annat än som privat hjälpmedel hade jag troligen kontaktat någon med design kunskaper.
Det finns nog viss risk att förövarn som jag har drabbningar med inte gillar att info sprids som inte går i linje med det som de försöker att få det till. Det bli nog lite väl uppenbart om de försöker släck ner er också för att hindra att den informationen sprids.
(Kommentar till bland annat "van de g" tyvärr kan jag inte säga något om den övriga texten (en dels stämmer faktiskt, till och med årtalet) men ditt omdöme att håna folk med skrift språkliga handikapp säger nog en hel del om dig som person.)
(kommentar till dig på det låsta/privata diskussions forumet som oroade dig när jag spårade upp dig ,oroa dig inte. Att spåra besökares ip görs enbart på skoj. )

Vore mycket tacksam om ni kunde hålla de olika forumen levande . Yttrande frihet.

Sverige rättsstat?
efter råd egen länk Kontakta när förrövan ej länge kan skada 3epart. (ca 070707)
Om man bortser från felet att sparka på oskyldiga som ligger ner och att människor har ett värde, så skulle man kanske kunna se förövans upplägg som ett smart drag när medlem inte har möjlighet att längre betala för falsk beskyddarverksamhet.
Mer info kommer då det kan skydda någon annan från att gå på samma blåsning, speciellt när "styrande" försöker tvinga på medborgarna en egen variant på löntagarfonderna. (Tanken bakom god, resultat idiotiskt)
Stora frågan är? kan denna sida eller andra texter som inte genererar affärer kallas marknadsföring.

Med tanke på vilket vokabulär de använt mot andra, så kan man kanske misstänka att det inte är helt otroligt att de störde sig på vissa av mina länkar,länkar till organistationer som försvårar för mänskliga avarter att härja fritt. Mer info kommer.


 smaa.gif ✞∞⚠☹☢